On My Mind

אפליקצייה ייחודית שנבנתה כתזכורת לתקופה בה אוהבים או בני משפחה שנמצאו רחוק אחד מהשני קבעו שעה להסתכל על הירח – מתוך מחשבה שהעובדה ששניהם יסתכלו באותו הזמן על הירח תקל על כאבי המרחק.

 

 

האפליקציה מאפשרת:

•לבחור תמונה שתוצג בהמשך.

•לבחור נגינה מתוך מאגר של מנגינות שהולחנו עבור האפליקציה.

•להזמין קרוב ולקבוע כמה פעמים בשבוע ברצונכם לקבל תזכורת.

לאחר אישור הצד השני, הקסם יתחיל

בזמנים כלשהם, במהלך השבוע, האייפונים של שני הצדדים יקבלו הודעה, שתגרום להפעלת האפליקציה ולהשמעת המנגינה, כולל הצגת התמונה של הצד השני
ניתן לשלוט כמה פעמים בשבוע, ובאיזה שעות לקבל את ההודעות
האפליקציה ללא פרסומות, וניתנת להורדה בחינם מהחנות
המודל הכלכלי מאחוריה מבוסס אסימונים
נשמע פשוט,
תנסו ותהנו

Available on the App Store

Available on the App Store